Opinie

luty

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji twierdzi, że MEN zaproponowało zbyt ogólne definicje pomocy dydaktycznych w ramach programu "Cyfrowa szkoła". Może to oznaczać, że z planów informatyzacji szkół nic nie wyjdzie?

Zamiast "Cyfrowej szkoły" cyfrowa klapa? Projekt MEN zmiażdżony przez ekspertów
Środowisko informatyczne miażdży projekt rozporządzenia MEN, zgodnie z którym już za kilka tygodni ma ruszyć pilotażowy program "Cyfrowa szkoła". Eksperci wskazują, że rozporządzenie jest tak nieprecyzyjne, że szkoły w ramach tego programu zamiast np. laptopów mogą zakupić aparat fotograficzny czy odtwarzacz multimedialny.

styczeń

Do e-rewolucji w szkołach laptop i internet nie wystarczy
Minister Szumilas przedstawiła założenia pilotażowego programu "Cyfrowa szkoła", na który mają się składać cztery filary: e-szkoła (wyposażenie szkół w mobilne pracownie), e-nauczyciel (kompetencje, zapewnienie stałego wsparcia), e-uczeń (zapewnienie mu dostępu do sprzętu), e-podręcznik (zasoby edukacyjne). Pani Minister zakończyła swoją wypowiedź, wyrażając przekonanie, że kreatywność polskich nauczycieli wystarczy do tego, by przygotować polskiego ucznia do świata, którego jeszcze nie ma.

  „Cyfrowa szkoła" - do konsultacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłało dziś (20 stycznia) do konsultacji międzyresortowych i społecznych projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) „Cyfrowa szkoła" oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia, dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK. Termin zgłaszania uwag w przypadku partnerów społecznych upływa z dniem 1 lutego 2012 r.


Cyfrowa szkoła - start. Do szkoły z tabletem w ręku
Uczniowie czwartych klas w podstawówkach i ich nauczyciele dostaną komputery, może nawet do domu! Szkoła zdecyduje - laptopy czy tablety. Tak będzie wyglądał pilotaż "Cyfrowej szkoły" - programu, który ma wprowadzić polską edukację z epoki kredy do ery cyfrowej. Na razie jest tak, że choć w niemal każdej szkole są komputery, korzysta się z nich głównie na lekcjach informatyki, a na innych przedmiotach zabrania się nawet uczniom wyszukiwania w sieci.

Technologia Blogger.

Swedish Greys - a WordPress theme from Nordic Themepark. Converted by LiteThemes.com.