Cyfrowej Szkole brakuje Cyfrowych Nauczycieli


Programowi Cyfrowa Szkoła brakuje wizji. Nie ma w nim żadnej idei, która mogłaby stać się ogólnonarodową epidemią oświatową.

Mam jakąś taką dziwną cechę, której nie mogę zaliczyć ani do zalet, ani wad. Polega ona na tym, że w głowie różne idee, teksty, książki i postaci łączą się w czasami dziwne ciągi. Tym razem do zaproponowania mam zagadkę: Co może mieć wspólnego żyjąca w XIII wieku zakonnica, hipis pod i cyfrowa szkoła? Niby nic, a jednak wiele.

Zacznijmy od zakonnicy. Nie będę przedstawiał jej od razu, bo nie jest to szczególnie istotne. Ważny jest następujący fakt. Leżała schorowana w łóżku, a bardzo chciała uczestniczyć w pasterce. Siostry obiecały jej, że po powrocie opowiedzą wszystko ze szczegółami, ale Klara, bo takie imię przyjęła, otrzymała od Boga dar wizji i z własnego łóżka obserwowała co się działo w kościele. Uznano więc, że święta, pomimo tego, że żyła w czasach średniowiecznych miała dar pierwszej transmisji telewizyjnej. Serio! Ale o tym później.
Hipis z kolei mieszkał sobie w Kalifornii, w czasach współczesnych. Jak sam mówił
przyjmowanie LSD było dominującym doświadczeniem i jedną z najważniejszych rzeczy w życiu (…) wzmocniło we mnie poczucie tego, co jest naprawdę ważne: nie robienie pieniędzy, lecz tworzenie wielkich rzeczy i wytężanie wszystkich sił, by umieścić je w strumieniu historii i ludzkiej świadomości
Na pozór elementów wspólnych brak. Chyba, że przejdziemy na poziom ogólności rzędu: byli Homo Sapiens, żyli na ziemi. Niestety mój mózg doszukał się innego poziomu. Wspólnym mianownikiem jest wizjonerstwo. Różne są jego źródła, ale efekty w obydwu przypadkach powalające.
Pierwszy: W 1956 roku Pius XII wybrał Klarę, wtedy już świętą, na patronkę telewizji, a więc także dzisiejszych mediów elektronicznych. Drugi: Steve Jobs. Człowiek, który jak niewielu innych miał wpływ na dzisiejszy świat elektroniki, komunikacji, a przez to – nie bójmy się tego powiedzieć – na wygląd dzisiejszego świata.
Jak już miałem dwa elementy, które ułożyły się same, postanowiłem dołożyć jeszcze jeden. Miał nim być ministerialny program Cyfrowa Szkoła. Ponieważ różne media przetrawiły go na wszystkie strony nie będę go rozwlekał po raz kolejny. Myślę, że powiedziano już nawet więcej niż on sam w sobie zawiera. Ileż to emocji, zachwytów i krytyki można było doświadczyć nim pojawiły się pierwsze konkrety. O dziwo kiedy całość ruszyła i trzeba zabrać się do pracy entuzjazm jakby ucichł.

Największy problem – brak wizji

Dlaczego? Myślę, że odpowiedź jest łatwiejsza niż można by było przypuszczać. Nasz narodowy program technologizacyjno-rozwojowy nie pasuje do reszty, w sensie ani do świętej, ani do Jobsa. Brakuje wizji, myśli która mogłaby stać się ogólnonarodową epidemią oświatową. Kluczem do wielkich rzeczy, także w edukacji, jest myśl i idące za nią przesłania. Coś jak Akademia Khana, jak konferencja TED, jak reinkarnacja Frugo, jak telewizja i iPhone. Idea, którą ludzie przejmują, asymilują i zaczynają się z nią utożsamiać i przez nią budują własny wizerunek. Po prostu chcą jej chcieć i chcą być jej częścią.
Narzucona, odgórnie objawiona, dogmatyczna prawda w postaci projektu, nawet jeśli płynąca od najlepszych ekspertów nigdy nie będzie zmianą, którą ludzie pokochają zaadoptują i przyjmą jako swoją. No bo jak identyfikować się z pilotażem, wdrożeniem, przetargiem, wyceną, oceną, ustawą, komponentem badawczym i wkładem własnym… Potrzebny jest modny ruch, który porwie ludzi i ich mocą będzie się mnożył, aż w końcu sam sprowokuje zmianę. Nowoczesnej edukacji i cyfrowej zmiany w szkole nie da się wyhodować w teczce.
Może warto więc znaleźć super-nauczycieli, odszukać piewców idei i porywaczy ludzkich umysłów. Może warto zacząć od siebie i parafrazując Ghandiego stać się zmianą, której oczekujemy w świecie. Zmianą odpowiadającą na potrzeby, realną, codzienną.

Kaganiec na Cyfrową szkołę

Dzisiaj pokusiłem się o rozmowę z Panem Grzegorzem Gularkiem z  , który to potwierdził, niestety moje obawy (niestety nie zgodził się na nagranie). Dowiedziałem się, że z 30 małopolskich szkół które otrzymają dofinansowanie, będądokładnie dwie szkoły krakowskie, a informacja ta pochodzi, według Gularka z korespondencji otrzymanej z Kuratorium.


Oficjalna strona Cyfrowej Szkoły

MEN uruchomiło oficjalną stronę projektu Cyfrowa Szkoła. Aktualnie nie ma tam za wielu informacji, ale za to znajduje się formularz do zadawania pytań, z którego nie omieszkałem już skorzystać. Ciekawy jestem jak szybko dostanę, jeśli w ogóle, odpowiedź.

Posted in |

Czy cyfrowa szkoła zagrozi tradycyjnym podręcznikom?

Nasz ekspert Roman Lorens na łamach dzisiejszej Rzeczpospolitej: 

Eksperci podkreślają jednak, że przed MEN stoi niezwykle trudne zadanie. – Po pierwsze wciąż nie wiadomo, w jakiej formie e-podręczniki miałyby trafić do uczniów, tak by wszyscy z nich mogli skorzystać. Po drugie powinny być niezwykle atrakcyjne i cechować się bardzo wysoką jakością – mówi Roman Lorens, trener e-learningu i były ekspert MEN ds. cyfryzacji.

Dodaje, że pojawienie się darmowych e-podręczników nie spowoduje, że z rynku znikną papierowe. – Grozi nam więc sytuacja, w której rodzice będą wywierali na nauczycielu presję, by uczył ich dzieci z darmowych podręczników, a te będą słabsze od sprzedawanych w klasycznej formie – zauważa Lorens.

Czytaj cały artykuł  

Posted in |

Szczegóły programu

Rada Ministrów podjęła dziś (3 kwietnia) uchwałę w sprawie „Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła" oraz wydała rozporządzenie w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dokumenty przedłożone przez ministra edukacji narodowej.

Rząd zdecydował, że pilotażowo będzie realizowany program, którego głównym celem jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Chodzi o wspieranie modelu nauczania zapewniającego rozwijanie kreatywności, umiejętności współpracy i krytycznego myślenia uczniów, a także pozwalającego im na sprawne wyszukiwanie oraz twórcze wykorzystywanie dostępnych źródeł wiedzy.

Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, co oznacza, że powinni oni w szkole nabyć umiejętności posługiwania się TIK w procesie uczenia. Zadanie to ma być realizowane przez nauczycieli, którzy potrafią świadomie i umiejętnie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji.

Pilotaż będzie realizowany od kwietnia 2012 r. do końca sierpnia 2013 r. Weźmie w nim udział ok. 380 szkół. W ramach ewaluacji programu Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie będzie badał m.in. wpływ TIK na jakość i efekty kształcenia, a zwłaszcza podnoszenie podstawowych kompetencji uczniów (pisania, czytania, liczenia) oraz umiejętności społecznych i twórczych. Chodzi także o monitorowanie celu, jakim jest powiększenie bazy dydaktycznej szkół o nowoczesny sprzęt informatyczny. Od oceny efektów pilotażu będzie zależeć decyzja o realizacji programu wieloletniego.

Przedsięwzięcie „Cyfrowa szkoła" ma być realizowane w czterech obszarach:

„e-szkoła":
wyposażenie (doposażenie) szkół podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

„e-uczeń":

zapewnienie uczniom w klasach IV-VI szkół podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych Istopnia dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wszczególności mobilnego sprzętu komputerowego.

„e-nauczyciel":
przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się zuczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK;
przeszkolenie 40 „e-trenerów" i 1200 „e-moderatorów", którzy będą wspierać szkoły w realizacji zadań z zakresu stosowania TIK w praktyce szkolnej;
organizacja sieci współpracy i szkolenia dla ok. 19 tys. szkolnych „e-koordynatorów", których zadaniem będzie szkolenie oraz wspieranie nauczycieli wnabywaniu idoskonaleniu umiejętności w pracy z wykorzystaniem TIK;

„e-zasoby edukacyjne (w tym e-podręczniki)":
rozbudowa multimedialnych cyfrowych zasobów edukacyjnych na portalu „Scholaris" (znajdują się na nim materiały edukacyjne przeznaczone do prowadzenia zajęć lekcyjnych) oraz udostępnianie narzędzi, rozszerzających warsztat pracy nauczycieli, umożliwiających opracowywanie lekcji z wykorzystaniem TIK;
przygotowanie nieodpłatnych e-podręczników, które będą dostępne na otwartym publicznym portalu edukacyjnym dla uczniów.

Założono, że szkoły uczestniczące w programie będą mogły wybrać do przetestowania jeden z dwóch wariantów, dotyczących wykorzystania przenośnych komputerów: 1) uczeń z mobilnego komputera korzysta wyłącznie w szkole - na lekcjach i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych; 2) uczeń z mobilnego komputera korzysta w szkole, ale ma także możliwość wypożyczenia go do domu (dotyczy uczniów klas IV). Równolegle z tymi działaniami Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji będzie realizowało tzw. komponent badawczy, którego podstawowym zadaniem będzie przetestowanie innowacyjnych i alternatywnych - w stosunku do dwóch wymienionych wariantów - scenariuszy cyfryzacji szkół.

Na poziomie kraju program będzie koordynowany przez ministra edukacji narodowej we współpracy z ministrem administracji i cyfryzacji, na szczeblu wojewódzkim - przez wojewodów. Działania z zakresu „e-nauczyciel" i „e-zasoby edukacyjne" będą realizowane głównie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast działania z obszaru: „e-szkoła" i „e-uczeń" mają wykonywać wojewodowie, organy prowadzące szkoły, a także Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Całkowity koszt programu to 61 mln zł. W 2012 r. na jego realizację przewidziano w budżecie państwa rezerwę celową w wysokości 50 mln zł (w tym 44 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych). Wkład własny organów prowadzących oszacowano na co najmniej 11 mln zł. Na e-zasoby edukacyjne, w tym e-podręczniki w latach 2012-2015 zaplanowano do wydania 45,5 mln zł ze środków unijnych (Europejskiego Funduszu Społecznego). Na realizację zadań w obszarze e-nauczyciel przewiduje się przeznaczyć 20 mln zł środków unijnych (Europejski Fundusz Społeczny).

Kwalifikacji szkół do udziału w programie będzie dokonywał wojewoda spośród placówek, których organy prowadzące (samorząd terytorialny) wystąpiły z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Wsparcie finansowe zostanie udzielone organom prowadzącym szkoły - jednostkom samorządu terytorialnego - w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Za te pieniądze będą mogły kupić m.in: przenośne komputery dla uczniów i nauczycieli, drukarki, skanery, tablice interaktywne, projektory multimedialne. Aby otrzymać dotację celową na zakup sprzętu, organy prowadzące będą musiały dysponować wkładem własnym na poziomie co najmniej 20 proc. wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu.

Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych będzie zależeć od wielkości szkoły:

szkoły małe (do 100 uczniów) - mogą otrzymać do 90 tys. zł.;
szkoły średnie (do 300 uczniów) - mogą dostać do 140 tys. zł;
szkoły duże (powyżej 300 uczniów) - mogą liczyć na kwotę do 200 tys. zł.

Zgodnie z programem, organy prowadzące, którym udzielono wsparcia, będą musiały zadbać o to, aby szkoły zrealizowały określone zadania związane ze stosowaniem TIK w nauczaniu, w tym powołanie szkolnego e-koordynatora i udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu w ramach międzyszkolnych sieci współpracy oraz prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK.

Ten program powinien zapoczątkować zasadniczą zmianę w podejściu do procesu nauczania w polskiej szkole, w którym w coraz większym stopniu powinny być wykorzystywane techniki informatyczne. Z doświadczeń większości europejskich państw wynika bowiem, że zastosowanie narzędzi informatycznych w edukacji zwiększa zaangażowanie uczniów w naukę i poprawia ich wyniki. Tymczasem w ogłoszonych przez OECD wynikach programu PISA 2009 (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) polscy uczniowie wypadli bardzo słabo pod względem kompetencji cyfrowych. Z badań przeprowadzonych w 2009 r. wynika, że co czwarty 15-latek w naszym kraju ma trudności z wyszukiwaniem potrzebnych informacji w internecie (nie osiąga podstawowego poziomu 2. w teście PISA), a jedynie 3 proc. uczniów wykazuje się wysokim poziomem umiejętności cyfrowych, w szczególności wyszukiwaniem i czytaniem informacji on-line (osiąga najwyższy poziom 5. w teście PISA).

Wolne podręczniki w Cyfrowej Szkole

W ramach pilotażu do 380 szkół w Polsce ma trafić sprzęt komputerowy (tablety, komputery dla uczniów, dodatkowe wyposażenie sal) oraz powstać mają cyfrowe i wolne (na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa lub kompatybilnej) podręczniki dla klas 4-6 szkół podstawowych. Jest to pierwszy tak duży rządowy projekt w Polsce w ramach którego powstaną Otwarte Zasoby Edukacyjne. Od początku prac nad projektem Cyfrowej Szkoły jako doradca społeczny brał udział koordynator Creative Commons Polska i dyrektor Centrum Cyfrowego Alek Tarkowski.

Podręczniki, które powstaną w ramach programu mają być dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa (lub komptybilnej) oraz w co najmniej jednym formacie otwartym (którego pełna specyfikacja dostępna jest bez ograniczeń technicznych i prawnych) lub w wypadku dostępu w sieci WWW zgodnie z wymogami Web Content Accessibility Guidelines (W3C). Podręczniki będą finansowane częściowo ze skarbu oraz program operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Przy okazji udziału PO KL w finansowaniu Cyfrowej Szkoły powstała ważna opinia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dot. udostępniania zasobów powstałych w ramach PO KL. Utwory wypracowane w ramach tego programu muszą być w pierwotnej wersji dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych, a jako rozwiązanie proponowane jest stosowanie licencji CC Uznanie Autorstwa. Umożliwia to również korzystanie w celach komercyjnych, o ile pierwotne wersje będą dostępne nieodpłatnie (więcej w MAiC Materiał Uzupełniający).

W najbliższych dniach MEN ma uruchomić specjalną stronę o programie Cyfrowa Szkoła, a dyrektorzy szkół będą mogli aplikować o 80% dofinansowanie na sprzęt ICT, równocześnie rozpoczną się prace nad tworzeniem zasobów i badaniami pilotażu. Po pilotażu program ma objąć pozostałe szkoły. „Mamy nadzieję, że program Cyfrowa Szkoła otworzy w Polsce nie tylko dyskusję o roli i wadze otwartych zasobów edukacyjnych w szkołach, ale będzie również krokiem do ich upowszechnienie w szkołach. Darmowe i otwarte podręczniki są tym czego i nauczyciele i rodzice domagali się już od lat, teraz będziemy mogli sprawdzić jak zadziałają w praktyce” pisze Kamil Śliwowski, koordynator Creative Commons Polska ds. edukacji.


Źródło: 

Posted in , , |

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj program pilotażowy Cyfrowa Szkoła.

To pierwszy, ważny krok do przejścia polskich szkół z „epoki kredy” do ery cyfrowej. Wyniki pilotażu będą bowiem miały wpływ na planowany wieloletni program cyfryzacji szkół. Pilotaż będzie trwał od 4 kwietnia 2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku i obejmie ok. 380 publicznych szkół podstawowych. Mają z niego skorzystać przede wszystkim uczniowie klas IV-VI.

Cyfrowa szkoła to nie tylko sprzęt….
Nauczyciele i uczniowie otrzymają komputery, tablety, cyfrowe podręczniki i inne elektroniczne pomoce dydaktyczne dofinansowane przez rząd. Szkoły same zadecydują, jaki sprzęt jest im potrzebny. Dotacja będzie zależała od wielkości szkoły:

– małe, do 100 uczniów, mogą liczyć na 90 tys. zł;
– większe, do 300 uczniów, dostaną maksymalnie po 140 tys. zł;
– największe – nawet 200 tys. zł.

Koordynatorem programu jest minister edukacji narodowej we współpracy z ministrem administracji i cyfryzacji. Szkoły do pilotażu wybierze wojewoda – dostanie od rządu pieniądze proporcjonalnie do liczby podstawówek w województwie. Ostatecznie o tym, kto się dostanie do pilotażu, zdecyduje losowanie. Szkoły będą musiały jednak wnieść wkład własny – 20 proc. kwoty, o którą chcą się ubiegać. Nie musi to być jednak gotówka – wystarczy, jeśli przygotują szkołę technicznie do obsługi komputerowego sprzętu, czyli zadbają o łącze internetowe itp.

Za te dwa obszary programu „Cyfrowa Szkoła”, nazwane „e-szkoła” (infrastruktura dla szkół) i „e-uczeń” (nowoczesne pomoce dydaktyczne dla uczniów) zapłaci budżet państwa – 50 mln złotych.
… ale także nowe umiejętności i zasoby edukacyjne

Sam sprzęt to nie wszystko – „Cyfrowa Szkoła: to także „e-nauczyciel”, czyli rozwijanie cyfrowych umiejętności nauczycieli i „e-zasoby edukacyjne”, czyli rozbudowanie publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych. Będą one w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na szkolenia dla nauczycieli pójdzie 20 mln zł, a na tworzenie zasobów edukacyjnych: 43 mln zł.By ułatwić nauczycielom przejście do „epoki cyfrowej” zostanie przeszkolonych 40 „e-trenerów” i 1200 „e-moderatorów”, a także 19 tysięcy e-koordynatorów stosowania nowych technologii w nauczaniu. Powstaną materiały merytoryczne i szkoleniowe dla nauczycieli oraz międzyszkolna platforma informatyczna, dzięki której nauczyciele będą mogli współpracować i wymieniać się pomysłami.

Portal edukacyjny Scholaris rozbuduje zasoby edukacyjne, a Telewizja Polska SA przygotuje audycje oświatowych dla szkół, które będą dostępne na portalu edukacyjnym TVP.

Co ważne, powstaną elektroniczne podręczniki dla klas IV-VI szkół podstawowych, które zostaną udostępnione na otwartym publicznym portalu edukacyjnym. Oznacza to, że będą dostępne dla każdego i za darmo, i każdy będzie mógł z nich korzystać na dowolny sposób. W tym celu zostaną udostępnione – jak i inne pomoce edukacyjne – na licencji Creative Commons (CC) Uznanie Autorstwa lub innej wolnej licencji.

Z zakupionych w ramach programu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu będą mogli również korzystać, w miarę możliwości, uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

Tekst dostępny jest na licencji CC Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Źródło: mac.gov.pl

Posted in |
Technologia Blogger.

Swedish Greys - a WordPress theme from Nordic Themepark. Converted by LiteThemes.com.